Tầm Nhìn -

Tầm nhìn:
– Trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối ô tô tải nặng với sự tăng trưởng hiệu quả và phát triển bền vững.
– Trở thành một trong những đại lý có chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất
– Trở thành một trong những đại lý có chỉ số hài lòng nhân viên cao nhất

Pin It on Pinterest